تعرفه خدمات لیتوگرافی

  1. زینک GTO معمولی : 12500 تومان (بالای 24 ورق ارسال رایگان)
  2. زینک GTO اسپید مستر: 12000 تومان (بالای 24 ورق ارسال رایگان)
  3. زینک 2 ورقی (اسپیدمستر و معمولی): 20000 تومان (بالای 16 ورق ارسال رایگان)
  4. زینک 4.5 ورقی (اسپیدمستر و معمولی): 40000 تومان (بالای 12 ورق ارسال رایگان)

 

  • ارسال رایگان روز بعد از سفارش و از غرب حداکثر میدان آزادی و از شرق حداکثر خیابان اتحاد و از جنوب حداکثر میدان شوش
  • زمان حاضر شدن زینک چنانچه فرم بندی نداشته باشد و فایل آماده باشد بین ساعت 9 صبح الی 4 بعداز ظهر حداکثر 3 ساعت
  • زینک هایی که نیاز به زینک سوزی دارند ،فردای کاری سفارش ها حاضر می شوند.
  • در صورت همکاری در تیراژ بالا ، قیمت ها قابل مذاکره است.